Agri Minerals Fertilizer Additive heeft een bewezen gunstige uitwerking op de kringloopwijzer omdat de aanwezige voedingsstoffen in de drijfmest door toediening van AMFA beter worden opgenomen. Dit leidt tot een productie van grassen en gewassen van een hogere kwaliteit. Bovendien worden er zo meer mineralen van het land gehaald, terwijl er tegelijkertijd geen of minder kunstmest wordt gebruikt. De veehouder heeft daarnaast de mogelijkheid om minder eiwitrijk krachtvoer toe te dienen, omdat AMFA ervoor zorgt dat grassen en gewassen een hogere voedingswaarde krijgen. Als koeien grazen in een weide die is bemest met AMFA leidt dit tot hogere melkproductie van betere kwaliteit. Kortom, toevoeging van AMFA aan drijfmest is beter voor milieu, bedrijfskosten en bedrijfsresultaat.

Meetresultaten van BLGG / Eurofins tonen dit aan.Positieve resultaten in relatie tot de kringloopwijzer

Kringloopwijzer veehouderij

- Beter stalklimaat door een sterke vermindering

van de schadelijke gassen

 

- Minder ammoniakuitstoot

 

- Minder gebruik van kunstmest

 

- Betere wortelstructuur

 

- Betere kwaliteit gewas

 

- Betere kwaliteit kuil

 

- Betere kwaliteit voeding

 

- Betere kwaliteit melk

 

- Beter bedrijfsresultaat


De positieve resultaten nader belicht