Agri Minerals Fertilizer Additive heeft een bewezen gunstige uitwerking op de kringloopwijzer omdat de aanwezige voedingsstoffen in de drijfmest door toediening van AMFA beter worden opgenomen. Dit leidt tot een productie van grassen van een hogere kwaliteit. Bovendien worden er zo meer mineralen van het land gehaald, terwijl er tegelijkertijd minder kunstmest kan worden gebruikt. De veehouder heeft hierdoor de mogelijkheid om te besparen op de aankoop van kracht- en ruwvoer omdat AMFA ervoor zorgt dat grassen een hogere voedingswaarde krijgen. Als koeien grazen in een weide die is bemest met AMFA leidt dit tot hogere melkproductie van betere kwaliteit. Kortom, toevoeging van AMFA aan drijfmest is beter voor milieu, bedrijfskosten en bedrijfsresultaat.

Meetresultaten van BLGG / Eurofins tonen dit aan.Agri Minerals Fertilizer Additive (AMFA) is per 27 oktober 2017 toegevoegd aan de Nederlandse biologische inputlijst en mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw.

Vermelding Nederlandse biologische inputlijstPositieve resultaten in relatie tot de kringloopwijzer

Kringloopwijzer veehouderij

- Beter stalklimaat door een sterke vermindering

van de schadelijke gassen

 

- Minder ammoniakuitstoot

 

- Minder gebruik van kunstmest

 

- Betere wortelstructuur

 

- Betere kwaliteit gras

 

- Betere kwaliteit kuil

 

- Betere kwaliteit voeding

 

- Betere kwaliteit melk

 

- Beter bedrijfsresultaat


De positieve resultaten nader belicht