Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

No-Ch

Een compleet stalsysteem

Met No-Ch klaar voor de toekomst
Met de huidige dosering reduceert No-Ch de kelderemissie van ammoniakale stikstof met 30% en 50% van het broeikasgas Methaan. Groot voordeel van het gebruik van het No-Ch systeem is dat de werking onmiddellijk en blijvend is. De ammoniakale stikstof die wordt gebonden vormt een “slow release” stikstof.

Het grote voordeel bij het gebruik van No-ch als emissie reducerend systeem is dat het niet alleen maar geld kost maar ook iets oplevert. Minder ammoniak en methaanuitstoot in de kelder geeft minder ophoping van gevaarlijke gassen en een beter klimaat in de stal voor de koeien. Een gezondere koe produceert beter. Daarnaast tonen steeds meer studies aan dat mest met lagere gehaltes aan ammoniak een hogere benutting heeft en minder schadelijk is voor het bodemleven. Dit heeft weer een positief effect op de ruwvoer gehaltes.

In samenwerking met onze technische partner JOZ hebben wij een doseringssysteem ontwikkeld dat door middel van een mestrobot bij iedere gang de verse mest en urine behandeld met No-Ch. De robot wordt vanuit een verdeeltank gevuld met een vooraf berekende hoeveelheid additief. Dit gebeurt elektronisch waarmee het systeem tevens geborgd wordt. 

Het No-Ch systeem is in eerste instantie alleen te verkrijgen in combinatie met het Easyfix vloersysteem van HCI. Deze combinatie gaat op kort termijn het proefstaltraject in met als doel een emissiefactor van 7Kg per dierplaats of lager. 

De eisen aan de uitstoot van broeikasgassen zijn op dit moment nog beperkt maar door het gebruik van No-Ch bent u klaar voor de toekomst!

No-Ch is het enige additief in Nederland dat toestemming heeft om het proefstalstraject in te gaan.

We zoeken nog proefstallen. Heb jij interesse? Neem contact met ons op!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Meirestraat 19b
4705 RG Roosendaal
Nederland

+31 165 20 35 50
info@agriminerals.nl
www.agriminerals.nl

© Copyright: Agri Minerals I Website: Websites2go