Met het gebruik van AMFA is het mogelijk het bedrijfsresultaat aanzienlijk te verbeteren. Een gezonde onderneming begint bij het land. Bij het gras dat daar op groeit, als belangrijke voedingsbron voor melkvee. Als een hogere en betere opbrengst wordt gerealiseerd met minder inspanning, betekent dit een hogere efficiëntie voor uw bedrijf. Onderstaand zijn de voordelen van het gebruik van AMFA benoemd.

 

  • Hogere voedingswaarde met efficiënte opname
  • Gezonde productie gras 
  • Minder gebruik van kunstmest
  • Minder krachtvoer
  • Organische stikstof in de mest neemt toe
  • Betere bodemgesteldheid
  • Homogene mest
  • Minder koekvorming in de mest
  • Minder schuimvorming in de mest
  • Minder stank en ammoniakuitstoot

AMFA biedt een totaal oplossingAMFA verbetert de kwaliteit van drijfmest en levert daardoor betere voeding aan het gras. AMFA is een minerale, zuurstofrijke en alkalische oplossing dat wordt toevoegd aan drijfmest. Wanneer de verrijkte drijfmest is toegediend op het land, levert deze mest een constante voedingsgift van lange duur aan de plant, met meer wortelstikstof.

 

De ionen uitwisseling van de wortels neemt toe en stimuleert de groei van de wortelstructuur waardoor de groei van de plant wordt bevorderd. Dit leidt tot de ontwikkeling van een sterke plant vanaf de basis.

 

De verbeterde ontwikkeling van eiwitten en wortelvorming, dankzij de ionen uitwisseling, leidt tot minder fosfaatgift. In combinatie met de verhoogde efficiëntie, de positieve werking van magnesium op de planten ter bevordering van eiwit- en micronutriëntentransport in de cellen, is een sterke groeiverbetering mogelijk. De kwaliteit en de opbrengst van de gewassen nemen toe, en dat terwijl het kunstmest gebruik (KAS) aanzienlijk omlaag kan, evenals het krachtvoer rantsoen.

Verbetering van drijfmestAMFA is een oplossing in zuurstofrijk water door middel van een nabehandeling (venturi). De samengestelde producten, mineralen en zouten, zijn van de hoogste kwaliteit en meest zuiver in haar vorm. Het hoge zuurstofgehalte is bij toediening in drijfmest essentieel voor de vorming van een homogene mest waarin goede bacteriën zich kunnen ontwikkelen. Het draagt ook bij aan de mate waarin drijfmest tot rust komt en zodoende aanzienlijk minder gassen uitstoot.

AMFA als oplossing in zuurstofrijk waterVoor toediening van AMFA aan de mestput wordt er eerst een mestmonster genomen voor analyse van de bemestende waarde. Aan de hand van de verkregen waardes wordt de samenstelling van AMFA afgestemd om tot een optimaal resultaat van uw mestwaardes te komen. Twee a drie weken na toediening, of vlak voor het uitrijden,  wordt er nogmaals een monster genomen om de nieuwe bemestende waardes te  bepalen die o.a. weer gebruikt kunnen worden voor vermindering van het kunstmestgebruik. Tevens kunnen er bodem monsters, grasmonsters en kuilmonsters genomen worden om de suiker en eiwittoename te bepalen die weer gebruikt kan worden voor besparing op krachtvoer

Toediening en doseringAMFA kan 2 tot 3 weken voor gebruik worden toegediend aan drijfmest. Voor een optimaal behoud van de nutriënten in de drijfmest dient het in een zo vroeg mogelijk stadium te worden toegediend. Het advies is om kort voor het toedienen, tijdens het toedienen, iedere 4 weken en kort voor het uitrijden, de drijfmest te mixen voor minimaal 2 uur, of zoveel als nodig is om de drijfmest in de opslag te mixen.

Inwerktijd en behandeling 

 

 

 

Agri Minerals Fertilizer Additive (AMFA) is per 27 oktober 2017 toegevoegd aan de Nederlandse biologische inputlijst en mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische landbouw.

Vermelding Nederlandse biologische inputlijst