Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

No-Ch vs AMFA

No-Ch is specifiek ontwikkeld als compleet stalsysteem voor vermindering van ammoniak en methaan emissies.

AMFA is ontwikkeld voor betere benutting van de drijfmest met als doel meer VEM van eigen land te halen en meer zorg te dragen voor het bodemleven.

Beide producten hebben grote raakvlakken in werking en resultaat.

Gunstige uitwerking kringloopwijzer

Onze additieven hebben een bewezen gunstige uitwerking op de kringloopwijzer omdat de aanwezige voedingsstoffen in de drijfmest beter worden benut. Dit leidt tot een productie van grassen van hogere kwaliteit. Bovendien worden er zo meer mineralen van het land gehaald, terwijl er tegelijkertijd minder kunstmest kan worden gebruikt. De veehouder heeft hierdoor de mogelijkheid om te besparen op de aankoop van kracht- en ruwvoer onze producten ervoor zorgen dat grassen een hogere voedingswaarde krijgen. Als koeien grazen in een weide die is bemest met onze producten leidt dit tot hogere melkproductie van betere kwaliteit. Kortom, toevoeging van AMFA of No-Ch aan drijfmest is beter voor milieu, bedrijfskosten en bedrijfsresultaat.

Alle resultaten

Minder ammoniak en methaan emissie

Wereldwijd is de uitstoot van ammoniak en methaan voor een groot deel toe te schrijven een de veeteelt. 

Gezonder stalklimaat

Voor de gezondheid van mens en veestapel is een goed stalklimaat van groot belang. 

Gezondere bodem

Door No-Ch of AMFA aan de mest toe te voegen blijven belangrijke voedingsstoffen voor de plant behouden.

Minder gebruik kunstmest

Mest analyses door Eurofins laten een zeer duidelijke verhoging van organische stikstof (N) en C/N ratio zien in de mest na toepassing van een van onze additieven.

Hogere kwaliteit ruwvoer

De bodem is een vreselijk delicaat organisme dat sterk reageert op hoge concentraties ammoniak.

Kuil met meer voedingswaarde

Een kwalitatief goede kuil is van essentieel belang voor de veehouderij.

Kwalitatief betere melk

Het resultaat van de inspanning van iedere melkveehouder is terug te vinden in de melkproductie.

Beter bedrijfsresultaat

In de huidige economie is het van groot belang dat men de kosten goed in de hand houdt en, waar mogelijk, deze kosten reduceert.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Meirestraat 19b
4705 RG Roosendaal
Nederland

+31 165 20 35 50
info@agriminerals.nl
www.agriminerals.nl

© Copyright: Agri Minerals I Website: Websites2go