Door de dalende melkprijs is het juist nu van groot belang dat men de kosten goed in de hand houdt en, waar mogelijk, de kosten reduceert. Door AMFA te gebruiken kan men besparen op steeds terugkerende uitgaven zoals kunstmest, krachtvoer, e.d.

 

Zo kan, door de toename van de organische stikstof in de mest, het gebruik van kunstmest met 75% worden gereduceerd. Door de betere voedingswaarden in het geoogste product kan het bijvoeren van krachtvoer sterk worden terug gebracht.

 

Aan de andere kant wordt extra inkomen gegenereerd door de stijging van de melkproductie en extra toeslagen op de melkprijs door de betere kwaliteit van de geproduceerde melk.

 

 

Door het eten van grassen welke met AMFA zijn behandeld ziet men een substantiële stijging van de melkproductie.

 

Ook neemt de kwaliteit van de melk toe door het stijgen van o.a. het vet-, eiwit- en lactose gehalte. Hierdoor kan men een toeslag op de melkprijs krijgen. 

Beter bedrijfsresultaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bron Eurofins Agro