Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Beter bedrijfsresultaat

door besparing op kosten en hogere opbrengst

Beter resultaat met N0-Ch en AMFA

In de huidige economie is het van groot belang dat men de kosten goed in de hand houdt en, waar mogelijk, deze kosten reduceert. Door het gebruik van onze additieven kan men besparen op steeds terugkerende uitgaven zoals kunstmest, krachtvoer, e.d.

Zo kan, door de toename van gebonden stikstof in de mest, het gebruik van kunstmest worden gereduceerd. Door de verbeterde voedingswaarden in het geoogste product kan het bijvoeren van krachtvoer en andere bijproducten worden teruggebracht.

Aan de andere kant worden extra inkomsten gegenereerd door de stijging van de melkproductie en extra toeslagen op de melkprijs door de betere kwaliteit van de geproduceerde melk. Door de kwalitatief betere ruwvoer neemt de kwaliteit van de melk toe door het stijgen van o.a. het vet-, eiwit- en lactose gehalte. 

Minder ammoniak en methaan emissie

Wereldwijd is de uitstoot van ammoniak en methaan voor een groot deel toe te schrijven een de veeteelt. 

Er zijn vele negatieve effecten aan ammoniak en methaan toe te schrijven. 

Gezonder stalklimaat

Voor de gezondheid van mens en veestapel is een goed stalklimaat van groot belang. De constant aanwezige ammoniakdampen en o.a. methaangas zijn vaak een bron voor infecties.

Gezondere bodem

Door No-Ch of AMFA aan de mest toe te voegen blijven belangrijke voedingsstoffen voor de plant behouden.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Meirestraat 19b
4705 RG Roosendaal
Nederland

+31 165 20 35 50
info@agriminerals.nl
www.agriminerals.nl

© Copyright: Agri Minerals I Website: Websites2go