Voor de gezondheid van u en uw veestapel is een goed stalklimaat van groot belang. De constant aanwezige ammoniakdampen zijn vaak een bron voor infecties.

 

AMFA zorgt ervoor dat de ammoniakgeur sterk wordt verminderd waardoor een meer aangename geur in de stal ontstaat. Een te hoog ammoniakgehalte is niet alleen slecht voor het milieu, het leidt ook tot voederconversie, minder eetlust, geïrriteerde luchtwegen en verhoogt het risico op ziekten zoals longontsteking, griepinfecties, enz...

 

Ziektes kunnen grote schade veroorzaken. Niet alleen is het erg pijnlijk voor de dieren, maar ook is er economische schade. Namelijk de kosten van behandeling, een verlaagde melkproductie, verminderde vruchtbaarheid en een vervroegde afvoer.

 

Door AMFA aan de mest in de put toe te voegen zullen de ammoniakgassen vanuit de roosters sterk verminderen, en daarmee ook de schadelijke bacteriën.

 

Door de afname van vervluchtiging van gassen zal de mest homogeen blijven en er zal vrijwel geen koek- en schuimvorming meer optreden.

Beter stalklimaat