Een kwalitatief goede kuil is van essentieel belang voor de veehouderij. Doordat het met AMFA bewerkte ingekuilde gras meer suiker bevat kan er meer zuur geproduceerd worden. Deze zuren zorgen ervoor dat de pH waarde daalt en de chemische reacties en de activiteiten van micro organismen sterk vermindert of stopt. Het belangrijkste gevolg is dat de eiwitafbraak sterk wordt gereduceerd met als resultaat, een kuil met een hogere voederwaarde.

Betere kwaliteit kuilProgressie voederwaarde kuil met en zonder AMFA,

MTS Govers, Stompetoren.

 

Bron: Eurofins Agro

Duidelijke verschillen in mais kwaliteit dat gelijktijdig geplant en geoogst is.

Betere kwaliteit mais
 

Vers snijmais analyses van AMFA  veehouders (gemiddelde) ten opzichte van meerjarig landelijk gemiddelde.

 

 

Bron: ALLN