Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Gezonder stalklimaat

voor mens en veestapel

Minder ziektes

Voor de gezondheid van mens en veestapel is een goed stalklimaat van groot belang. De constant aanwezige ammoniakdampen en o.a. methaangas zijn vaak een bron voor infecties.

Onze additieven zorgen ervoor dat de ammoniak geur en methaan sterk verminderd worden waardoor een gezonder stalklimaat ontstaat. Een te hoog ammoniak en methaangehalte is niet alleen slecht voor het milieu, het leidt ook tot slechtere voederconversie, minder eetlust, geïrriteerde luchtwegen en verhoogt het risico op ziekten zoals longontsteking, griepinfecties, enz...

Ziektes kunnen grote schade veroorzaken. Niet alleen is het erg vervelend voor de dieren,er is ook economische schade. Namelijk de kosten van behandeling, een verlaagde melkproductie, verminderde vruchtbaarheid en een vervroegde afvoer.

 Door AMFA of No-Ch aan de mestkelder toe te voegen zullen de ammoniak en methaangassen van onder de roosters sterk verminderen, en daarmee ook de schadelijke gevolgen.

Door de afname van vervluchtiging van gassen zal de mest homogener blijven en zal er verminderde koek- en schuimvorming optreden.

Gezondere bodem

Door No-Ch of AMFA aan de mest toe te voegen blijven belangrijke voedingsstoffen voor de plant behouden.

Minder kunstmest

Mest analyses door Eurofins laten een zeer duidelijke verhoging van organische stikstof (N) en C/N ratio zien in de mest na toepassing van een van onze additieven.

Hogere kwaliteit ruwvoer

De bodem is een vreselijk delicaat organisme dat sterk reageert op hoge concentraties ammoniak.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Meirestraat 19b
4705 RG Roosendaal
Nederland

+31 165 20 35 50
info@agriminerals.nl
www.agriminerals.nl

© Copyright: Agri Minerals I Website: Websites2go