Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Minder ammoniak en methaan emissie

toekomstbestendig met No-Ch en AMFA

Goed voor mens en milieu

Wereldwijd is de uitstoot van ammoniak en methaan voor een groot deel toe te schrijven aan de veeteelt. 

Er zijn vele negatieve effecten aan ammoniak en methaan toe te schrijven.  Ammoniak kan leiden tot verzuring en eutrofiëring van oppervlaktewateren, wat (blauw) algenbloei en botulisme kan veroorzaken. Gevoelige gewassen zoals tomaten, komkommers, fruit, ed. kunnen worden beschadigd door depositie van ammoniak als ze worden geteeld in de buurt van grote ammoniak bronnen.

Van methaan weten we dat het een belangrijk broeikasgas is dat zorgt voor de opwarming van de aarde.

Voor veehouders betekent vervluchtiging van ammoniak een groot verlies van stikstof. Hierdoor is er minder stikstof beschikbaar als voeding voor de plant. Ook raakt de verhouding van stikstof en fosfaten uit balans waardoor een overvloed van fosfaten in de bodem terecht komt.

Door onze additieven No-Ch of AMFA aan de mestkelder toe te voegen zullen de ammoniak en methaangassen vanuit de kelder sterk verminderen. 

Gezonder stalklimaat

Voor de gezondheid van mens en veestapel is een goed stalklimaat van groot belang. 

Gezondere bodem

Door No-Ch of AMFA aan de mest toe te voegen blijven belangrijke voedingsstoffen voor de plant behouden.

Minder gebruik kunstmest

Mest analyses door Eurofins laten een zeer duidelijke verhoging van organische stikstof (N) en C/N ratio zien in de mest na toepassing van een van onze additieven.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Contact

Meirestraat 19b
4705 RG Roosendaal
Nederland

+31 165 20 35 50
info@agriminerals.nl
www.agriminerals.nl

© Copyright: Agri Minerals I Website: Websites2go