Wereldwijd is ongeveer 50% van de totale ammoniakemissie toe te schrijven aan de landbouw. Door intensieve veeteelt bedraagt dit in Nederland 90%.

 

Er zijn vele negatieve effecten van ammoniak op het ecosysteem. Depositie van ammoniak kan leiden tot verzuring en eutrofiëring van oppervlaktewateren, wat (blauw) algenbloei en botulisme kan veroorzaken. Gevoelige gewassen zoals tomaten, komkommers, fruit, ed. kunnen worden beschadigd door depositie van ammoniak als ze worden geteeld in de buurt van grote ammoniakbronnen.

 

Voor veehouders betekend vervluchtiging van ammoniak een groot verlies van stikstof. Hierdoor is er minder stikstof beschikbaar als voeding voor de plant. Ook raakt de verhouding van stikstof en fosfaten uit balans waardoor een overvloed van fosfaten in de bodem terecht komt.

 

Door AMFA aan de mest in de put toe te voegen zullen de ammoniakgassen vanuit de roosters sterk verminderen, en daarmee ook de schadelijke bacteriën. 

 

Minder ammoniakuitstootResultaten ammoniakmeting in drijfmest.

 

Deelnemende bedrijven:

Boekhorst Agri - Winkel

L.F.S. Konijn - Middenbeemster

Maatschap Govers - Stompetoren

 

Bron: Eurofins Agro