Tussen de percelen die ik gebruikte om in te kuilen bestond altijd een enorm kwaliteitsverschil. We hebben er bewust voor gekozen om het slechtst presterende perceel te bemesten met AMFA. 

Al bij de eerste vers gras analyse, na de eerste snede, werd duidelijk dat er progressie in de kwaliteit van het gras zat. Dit werd bevestigd door de eerste kuilmonsters. Het traditioneel slecht presterende perceel produceert nu ruwvoer van gelijkwaardige kwaliteit als het andere perceel.

 

AMFA heeft mij met deze kuilanalyses enorm overtuigd. Er is duidelijk aangetoond dat AMFA een positief effect heeft op de kwaliteit van mijn ruwvoer waardoor ik uiteindelijk ook meer melkopbrengsten zal hebben. 

AMFA heeft een zeer positieve invloed op de kringloop binnen mijn bedrijf.

Ruud Govers van veehouderij MTS Govers, StompetorenIk was enorm nieuwsgierig naar de resultaten van het gebruik van AMFA. Wij hebben ervoor gekozen om 1 perceel in tweeën te delen waarbij de ene helft bemest is met apart opgeslagen mest zonder AMFA en de andere helft met drijfmest met AMFA.

 

Omdat de drijfmest met AMFA 40% meer organische stikstof bevatte hebben we de kunstmestgift op het met AMFA bemeste deel met 40% verminderd. Dit proces hebben we bij zowel de eerste als de tweede snede toegepast.

 

Het was positief om te zien dat er zowel bij de eerste als tweede snede geen verschil in opbrengst te zien was tussen beide delen. Opvallend was de stijging in ruw eiwit in het met AMFA bemeste gras. Ik ben heel nieuwsgierig naar de kuilanalyses. Tot nu toe ervaar ik het gebruik van AMFA als positief.

Niek Konijn van veehouderij L.F.S. Konijn, Middenbeemster